Geoparker och geoturism 2020
Kursdeltagare

Fakturaadress, om annan än ovanÅrets workshop kommer att hållas digitalt via Skype. En inbjudan med länk till Skypemötet kommer skickas ut dagarna innan workshopen.